Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

viio hecht heel veel belang aan het begeleiden van leerlingen. Naast je vakleraar, je klassenleraar, het ondersteunend personeel en de directie staat er een team van leerlingenbegeleiders voor je klaar. Zij ondersteunen je in vier domeinen.

Psychisch & sociaal functioneren:

We willen dat je je goed voelt op school. Waar nodig gaan we met jou in gesprek en bieden we je de gepaste individuele begeleiding aan.

Leren & studeren:

Studeren moet je ook leren. Dit doe je in de eerste plaats in de les zelf onder begeleiding van je vakleraar. Daarnaast kan de leercoach je helpen met het zoeken van een goede studiemethode. Ook aan je ouders leggen we uit hoe zij je thuis kunnen ondersteunen met studeren.

Als het Nederlands niet je moedertaal is, zoeken we voor jou passende maatregelen om de lessen zo goed mogelijk te kunnen volgen.

Onderwijsloopbaanbegeleiding:

Tijdens je schoolloopbaan moet je regelmatig een studiekeuze maken. Wij voorzien hiervoor een uitgebreid studiekeuzetraject. Ook je ouders betrekken wij hierin.

Preventieve gezondheidszorg:

Je gezondheid is belangrijk. We organiseren daarrond verschillende activiteiten. Voor het medisch schooltoezicht is het CLB onze partner. In deze vier domeinen werken wij samen met het VCLB Zuid-Limburg en het Ondersteuningsnetwerk (ON).