Praktische info

Hoe ziet een dag op school eruit? Heeft viio een internaat? Wat is de rol van het CLB? Welke ondersteuning biedt viio bij het maken van een studiekeuze?

De meest gestelde vragen vind je hier.


Wanneer start en eindigt een schooldag in viio?

viio Tongeren
1ste graad
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.25 u.
1ste lesuur
1ste lesuur
1ste lesuur
1ste lesuur
1ste lesuur
09.15 u.
2de lesuur
2de lesuur
2de lesuur
2de lesuur
2de lesuur
10.05 u.
pauze
pauze
pauze
pauze
pauze
10.20 u.
3de lesuur
3de lesuur
3de lesuur
3de lesuur
3de lesuur
11.10 u.
4de lesuur
4de lesuur
4de lesuur
4de lesuur
4de lesuur
12.00 u.
pauze
pauze
einde
pauze
pauze
12.40 u.
5de lesuur
5de lesuur
5de lesuur
5de lesuur
13.30 u.
6de lesuur
6de lesuur
6de lesuur
6de lesuur
14.20 u.
7de lesuur
7de lesuur
7de lesuur
7de lesuur
15.10 u.
einde
einde
einde
einde
15.20 u.
viio+/studie
viio+/studie
viio+/studie
viio+/studie
16.00 u.
studie
studie
studie
studie
16.50 u.
einde studie
einde studie
einde studie
einde studie

viio Tongeren
2de graad
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.25 u.
1ste lesuur
1ste lesuur
1ste lesuur
1ste lesuur
1ste lesuur
09.15 u.
2de lesuur
2de lesuur
2de lesuur
2de lesuur
2de lesuur
10.05 u.
pauze
pauze
pauze
pauze
pauze
10.20 u.
3de lesuur
3de lesuur
3de lesuur
3de lesuur
3de lesuur
11.10 u.
4de lesuur
4de lesuur
4de lesuur
4de lesuur
4de lesuur
12.00 u.
5de lesuur
5de lesuur
5de lesuur
5de lesuur
12.50 u.
pauze
pauze
einde
pauze
pauze
13.30 u.
6de lesuur
6de lesuur
6de lesuur
6de lesuur
14.20 u.
7de lesuur
7de lesuur
7de lesuur
7de lesuur
15.10 u.
einde
einde
einde
einde
15.20 u.
viio+/studie
viio+/studie
viio+/studie
viio+/studie
16.00 u.
studie
studie
studie
studie
16.50 u.
einde studie
einde studie
einde studie
einde studie

viio Tongeren
3de graad
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.25 u.
1ste lesuur
1ste lesuur
1ste lesuur
1ste lesuur
1ste lesuur
09.15 u.
2de lesuur
2de lesuur
2de lesuur
2de lesuur
2de lesuur
10.05 u.
pauze
pauze
pauze
pauze
pauze
10.20 u.
3de lesuur
3de lesuur
3de lesuur
3de lesuur
3de lesuur
11.10 u.
4de lesuur
4de lesuur
4de lesuur
4de lesuur
4de lesuur
12.00 u.
pauze
pauze
einde
pauze
pauze
12.40 u.
5de lesuur
5de lesuur
5de lesuur
5de lesuur
13.30 u.
6de lesuur
6de lesuur
6de lesuur
6de lesuur
14.20 u.
7de lesuur
7de lesuur
7de lesuur
7de lesuur
15.10 u.
8ste lesuur
of einde
8ste lesuur
of einde
8ste lesuur
of einde
8ste lesuur
of einde
15.20 u.
viio+/studie
viio+/studie
viio+/studie
viio+/studie
16.00 u.
studie
studie
studie
studie
16.50 u.
einde studie
einde studie
einde studie
einde studie

Klassenradendag Vrijdag 18 oktober 2024 (leerlingen schoolvrij)
Herfstvakantie Maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2024
Wapenstilstand Maandag 11 november 2024
Kerstvakantie Maandag 23 december 2024 tot en met zondag 09 januari 2025
Pedagogische studiedag Maandag 03 februari 2025 (leerlingen schoolvrij)
Krokusvakantie Maandag 03 maart tot en met zondag 09 maart 2025
Paasvakantie Maandag 07 april tot en met maandag 21 april 2025
Feest van de Arbeid Donderdag 01 mei 2025
Vrije dag Vrijdag 02 mei 2025
Hemelvaartsdag Donderdag 29 mei 2025
Vrije dag Vrijdag 30 mei 2025
Pinkstermaandag Maandag 09 juni 2025
Zomervakantie Dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus 2025
Bijkomende proeven Maandag 25 augustus 2025

Welke ondersteuning biedt viio bij het maken van een studiekeuze?
In het secundair onderwijs zijn er drie scharniermomenten waarop je een studiekeuze moet maken: het 2de , 4de en 6de jaar.

In het 2de jaar ga je aan de slag met je klassenleraar om te ontdekken wie je bent, waar jouw interesses liggen en welke mogelijkheden er zijn zowel in de tweede als in de derde graad. Samen met je ouders kan je dan een bewuste keuze maken voor een specifieke studierichting. Uiteraard geven ook je leraren jou een advies en kan je tijdens infomomenten kennis maken met alle studierichtingen die viio in de tweede graad aanbiedt.

In die tweede graad ga je in de loop van het 4de jaar grondig nadenken over je toekomst: welke specifieke richting wil ik uit in de derde graad? De keuze die je na het 4de jaar maakt, bepaalt in zekere mate ook je studiemogelijkheden na het 6de of 7de jaar. Maar ook hier sta je niet alleen: je leraren begeleiden je in het keuzeproces. Tijdens infoavonden en een studiekeuzebeurs heb je de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de brede waaier aan studierichtingen die viio aanbiedt. Op die manier kan je een weloverwogen keuze maken voor een richting die aansluit bij je interesses en talenten.

In het 6de jaar kijk je over de muren van viio heen: wat wil ik na het secundair doen? Werken of verder studeren? Een breed gamma aan mogelijkheden ligt voor je open. Meer nog dan na de 2de graad ga je hier een heel specifieke keuze moeten maken. Uiteraard helpen we je ook hierbij. Niet enkel door in de loop van het schooljaar daarover met jou en je ouders in gesprek te gaan, maar ook door bijvoorbeeld door infoavonden en een bezoek aan beurzen waar universiteiten, hogescholen en werkgevers zich aan jou voorstellen en hun aanbod toelichten.

Je ziet het: ook hier wil viio samen met jou en je ouders op weg gaan in een boeiende zoektocht naar datgene dat best bij jou past.

Van je eerste tot je laatste stap in onze school willen we dat samen met jou doen.

Benieuwd welke studierichtingen we in Tongeren hebben? Klik dan hier.

Benieuwd welke studierichtingen we in Borgloon hebben? Klik dan hier.

Hier kan je de digitale versie van het schoolreglement vinden.
Schoolreglement viio Tongeren - Borgloon: schooljaar 2023 - 2024

Alle leerlingen in viio beschikken over een laptop. 

Alle info hierover vind je in deze brochure.

Hoe werken we met Smartschool en Office 365?
viio gebruikt elektronische leeromgevingen zoals Smartschool en Microsoft Office als didactische instrumenten. Leerlingen kunnen hiermee communiceren met medeleerlingen en leerkrachten, informatie verwerven, taken opvragen en indienen. Ook ouders krijgen een account waardoor ze de school kunnen contacteren, resultaten kunnen opvolgen, rapporten kunnen bekijken, … .

Alle leerlingen krijgen een Office 365-account waarmee ze de meeste Microsoft Officepakketten kunnen installeren op eigen pc, laptop of smartphone.

Wat is de rol van het CLB?
Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. viio werkt samen met het Vrij CLB Limburg – afdeling Tongeren. In een CLB werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met jou gaan ze op zoek naar een antwoord op jouw vraag. Het CLB werkt gratis en iedereen is welkom: zowel ouders, leraren als de jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Wil je meer weten over hoe het CLB je kan helpen? Klik dan hier.

Heeft viio een internaat?
viio werkt nauw samen het Internaat Mariavreugde Borgloon. Zo volgen we beide de studieresultaten op via smartschool. Op die manier passen de studiebegeleiding op de school en die op die op het internaat goed in mekaar.
De verplaatsingen van en naar Borgloon gebeuren vlot en efficiënt via het eigen vervoer van het internaat.
Meer info over het internaat vind je hier.

Op welke ondersteuning kunnen anderstaligen rekenen?
Het is belangrijk dat iedereen in viio het Nederlands goed beheerst. Of je uit Wallonië komt of uit het buitenland: je keuze voor viio is ook een keuze voor Nederlandstalig onderwijs. Als je het Nederlands onvoldoende beheerst, zullen we jou daarbij helpen. Stel dat je niet of nauwelijks Nederlands spreekt: dan werken we samen met Qrios dat een uitgebreid aanbod heeft voor anderstaligen. Als je kennis van het Nederlands beperkt is of je nood hebt aan specifieke taallessen, dan kan je in viio zelf terecht. We bieden taallessen Nederlands aan op drie niveaus, al naargelang je kennis van de taal.

Wat houdt afstandsleren bij viio in?
In principe geven we steeds fysiek les op school. Wanneer dit door omstandigheden niet kan, schakelen we over naar afstandsonderwijs. Leerlingen en ouders brengen we hier steeds op voorhand van op de hoogte.

Bij het afstandsleren maken we gebruik van MS Teams. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen de online lessen kunnen meevolgen. We ondersteunen daarom leerlingen die niet zo ICT-vaardig zijn. Voor leerlingen die niet over het nodige materiaal beschikken zoeken we steeds een oplossing.