Inschrijven

Wanneer u een vraag hebt over de inschrijving, het studieaanbod, onze werking enz. mag u ons steeds contacteren via tongeren@viio.be.
De school is ook telefonisch bereikbaar (zie contactgegevens).

De inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2023-2024 zijn onderworpen aan het inschrijvingsdecreet. Iedere leerling heeft recht op een inschrijving in een school naar keuze en in de Vlaamse scholen wordt er gestreefd naar meer sociale mix. De leerlingen worden chronologisch ingeschreven.

Infomomenten schooljaar 2023-2024:

     · digitale infoavond: donderdag 9/02      20.00 u. : klik hier om de opname te bekijken

     · infodag: zaterdag 10 juni: 9.00 u. - 13.00 u. :  klik hier om u in te schrijven

     · infodag: zaterdag 24 juni: 13.00 u. - 17.00 u. : klik hier om u in te schrijven

Inschrijven tijdens de zomervakantie

     · van 3 juli t.e.m. 7 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus 2023

Wanneer is een inschrijving gerealiseerd?

Voor het 1ste leerjaar:

     Als de school over alle vereiste documenten beschikt nl.

          · een kopie van je identiteitskaart/Kids-ID of geboorte uittreksel

          · je getuigschrift of attest van het basisonderwijs

          · een kopie van je rapport.

     Als je ouders ingestemd hebben met de missie van viio (opvoedingsproject), het schoolreglement en de engagementsverklaring.

     Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

vanaf het 2de leerjaar:

     Als de school over alle vereiste documenten beschikt nl.

         · een kopie van je identiteitskaart

          · een kopie van het eindrapport van het vorige schooljaar

          · een eindbeslissing waarop je attest vermeld staat

     Als je ouders ingestemd hebben met de missie van viio (opvoedingsproject), het schoolreglement en de engagementsverklaring.

     Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden

Volg ons ook zeker op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van onze werking.