Inschrijven

Wanneer u een vraag hebt over de inschrijving, het studieaanbod, onze werking enz. mag u ons steeds contacteren via tongeren@viio.be.
De school is ook telefonisch bereikbaar (zie contactgegevens).

Wanneer is een inschrijving gerealiseerd?

Voor het 1ste leerjaar:

     Als de school over alle vereiste documenten beschikt nl.

          · een kopie van je identiteitskaart/Kids-ID of geboorte uittreksel

          · je getuigschrift of attest van het basisonderwijs

          · een kopie van je rapport.

     Als je ouders ingestemd hebben met de missie van viio (opvoedingsproject), het schoolreglement en de engagementsverklaring.

     Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

vanaf het 2de leerjaar:

     Als de school over alle vereiste documenten beschikt nl.

         · een kopie van je identiteitskaart

          · een kopie van het eindrapport van het vorige schooljaar

          · een eindbeslissing waarop je attest vermeld staat

     Als je ouders ingestemd hebben met de missie van viio (opvoedingsproject), het schoolreglement en de engagementsverklaring.

     Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden

Volg ons ook zeker op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van onze werking.