Renovatiewerken

Viio Borgloon heeft de laatste jaren zwaar geïnvesteerd in de vernieuwing van de lokalen.

Momenteel zijn er grote investeringen bezig.

Zo wordt de kapel gerenoveerd wordt tot polyvalente ruimte. En wordt de refter van de leerlingen in heringericht tot een moderne en mooie ontmoetingsruimte.

Vervolgens wordt de hele schoolomgeving heringericht. Zo zal de Grootloonstraat, in overleg met het stadsbestuur, een éénrichtingsstraat met een kiss-and-ride zone worden. Ook de parking wordt volledig heringericht, met voldoende aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Ook de ruime groene omgeving wordt heringericht.

De einddatum van al deze werken is voorzien voor eind juni 2023.