What's next?

Viio vergeet haar oud-leerlingen niet.
Dankzij hen krijgen wij immers een antwoord op tal van vragen.

We willen graag een zicht krijgen op hun studies en/of loopbaan na viio.
Wat zijn de toekomstmogelijkheden van een bepaalde richting?
Hoe goed is het advies dat wij aan hen geven?

Dit zijn slechts enkele vragen die wij aan onze oud-leerlingen stellen.
ze antwoorden op alle vragen kan je hieronder vinden.
Jaarlijks wordt een nieuwe generatie oud-leerlingen bevraagd,
waardoor de antwoorden op onze vragen steeds betrouwbaarder worden.


We hebben ervoor gezorgd dat je gericht informatie kan zoeken.
Je vindt op onze website met andere woorden gegevens op maat.
Hierdoor kunnen onze huidige leerlingen zich beter inlichten.
Ze kunnen een blik werpen op de toekomstmogelijkheden van hun studiekeuze.


Onze oud-leerlingen informeren dus onze huidige leerlingen!
Het idee werd uitgewerkt door de leerlingen van 6 Humane wetenschappen tijdens hun seminarie.
Zij hebben de vragen bedacht en een systeem ontwikkeld om oud-leerlingen te bevragen via persoonlijke mails.
We kunnen dus spreken van een bevraging door leerlingen voor leerlingen.
Tot slot bedanken wij alle oud-leerlingen voor hun medewerking, dankzij hen kunnen wij onze huidige leerlingen een antwoord bieden op de vraag: ‘What’s next?’

 

 

Naar boven